Aldatma Sonrası Terapi

Aldatma, ilişki içerisindeki iki partnerden birinin veya her ikisinin mevcut ilişkiden zihnen veya bedenen uzaklaşarak, partner dışındaki biri ile fiziksel, duygusal veya sanal bir ilişkiye girmesi olarak üç boyutta tanımlanabilir.

1) Fiziksel Aldatma

Kişinin birincil partneri dışında biri ile cinsel ilişkiye girme, öpüşme, dokunma veya sarılma gibi fiziksel temas durumlarını içerir.

2) Duygusal Aldatma

Partnerinden başka bir kişiye aşık olma, hoşlanma veya duygusal yakınlık hissetme gibi durumları içerir.

3) Sanal Aldatma

Sosyal medya, tanışma uygulamaları, Tinder, Teleseks..vb.

Terapilerde aldatıldığını iddia eden eşin beyanını esas alınarak çalışmaya başlarız. Partner neyi aldatma olarak kabul ediyorsa o aldatmadır. (Sanal aldatma dahil.) Örnek olarak; Eşim like’lıyor başkasını bu aldatma mı? -Evet. Biz, sistemin rahatsız olan tarafını baz alıyoruz.

Ne Aldatmadır, Ne Değildir?

Partnerin aldatma olarak kabul ettiği her türlü davranış çift terapisinde aldatma olarak ele alınır. Bazı partnerler cinsel ilişki harici diğer davranışları aldatma olarak kabul etmez iken, bazı partnerler sosyal medya üzerinden bir “beğeni” yapmayı dahi aldatma olarak kabul edebiliyorlar. Yine bazı partnerler mevcut ilişki dışında bir başkasıyla cinsel ilişkiyi aldatma olarak görmez iken, bir başkasıyla duygusal yakınlaşmayı, flörtleşmeyi aldatma olarak kabul edebiliyorlar.

Aldatma Sonrası Terapi

Aldatma Düşüncesi Aldatma mıdır?

Hayır. Yaşamınız boyunca partneriniz kim olursa olsun, aldatma düşüncesi; zaman zaman zihninizden geçebilir, bir başkası ilginizi çekebilir ve bunun olmaması mümkün değildir. Burada kritik nokta ilginizi çeken kişiye karşı fiili bir yönelimde bulunmamak, eyleme geçmemek yani “karşı kaldırıma geçmemektir.” Aldatmaya dair zihninize gelen düşüncelerin her zaman olabileceğini ve normal olduğunu kabul edin, ancak bu düşünceleri “fantezilere” çevirip “zihinde hayalde sevişmek” bir süre sonra fanteziyi gerçekleştirme eğilimine doğru evrilebilir.

Aldatma Bir KARAR’dır !

Evet. Aldatma bir karardır, kişi bir karar verir ve bunun için eyleme geçer. Aldatan taraf bu eylemini bazen partnerini çeşitli konularda suçlayarak ya da ruh hali, psikolojik sıkıntı, cinsel problemler, stres faktörleri gibi gerekçeleri öne sürerek açıklamaya çalışsa da aldatma bireysel olarak verilmiş bir karardır.

Aldatma Sonrası İlişkide Kalmak Bir KARAR’dır.

Tatsız olan gerçekliğin öğrenilmesinden sonra bu ilişkiyi sürdürmek ya da bitirmek bir karardır. Ancak sürdürmek için aldatmanın “sonlanmış” olması, yeniden olmayacağına emin olunması gerekir ki, bu da aldatma sonrası terapi ile mümkündür.

Aldatma sonrası ilişkide kalmaya karar vermiş partnerleri belli süreçler ve göstermesi gereken bazı çabalar beklemektedir, bu süreci bir uzman ile devam ettirmek, sürecin başarılı devam etmesini ve sürdürülebilir olmasına destek olmaktadır.

Aldatma Sonrası Terapisi Nedir?

Aldatma olayının yaşandığı partnerlerin bir arada katılımı ile yürütülen ve ilişkinin yeniden güvenli bir liman haline gelmesi için gereken duygu, düşünce paylaşımlarının yapılarak her iki partnerinde güven içerisine alınması ve yeniden bağ kurulmasını amaçlayan bir terapidir.

Aldatma Sonrası Terapisine Başlamadan

 • Her iki taraf da ilişkide kalmaya ve ilişkiyi “sürdürmeye karar” karar vermiş olmalıdır.
 • Eşler birlikte terapiye katılmalıdır, tek eşin katılımıyla aldatma çalışması yapılamaz.
 • Aldatan partnerin öncelikle bu aldatmanın sorumluluğunu alıyor olması ve önceki yanlış kararını kabul ediyor olması gerekir.

Aldatma Sonrası Terapi Nasıl Olur?

Aldatma çalışması tek eşle yapılmaz. Aldatan partnerin öncelikle bu aldatmanın sorumluluğunu alıyor olması ve önceki yanlış kararını kabul ediyor olması gerekir.

Her iki eşin de bu ilişkiyi “sürdürmeye karar” vermeleri gerekir. Bu noktadan sonra her iki tarafın da ilişkide kalmaya “KARAR” vermesi, aldatmanın bitmiş olması ve bunu iki tarafın da kabul etmesi gerekmektedir.

Bu ilişkide kalmaya karar verildiği takdirde, güven zaten içindedir; fakat güvenin tesis edilmesi gerekir. Yeniden olmaması ve güven tesis edilmesine yönelik bilimsel geçerliliği kanıtlanmış modellerle uygulamalar yapılır. Aldatma çalışması sonrası ilişkide güven tesis edildikten sonra, aldatmaya gerekçe gösterilen ilişki problemleri, cinsel sorunlar, iletişim problemleri gibi konular ayrıca çalışılır. İlişki sorunları ile aldatma konusu ayrı olarak ele alınır. Öncelikle aldatma konusu çalışıldıktan sonra diğer ilişki sorunları çalışılır.

Güveni tekrar kurmak için de bazı önemli noktalar unutulmamalıdır;

 • Kendi aralarında pozitif olsa bile bu konu hiç bir şekilde konuşulmayacak
 • İlişki dışı ilişkinin yaşandığı üçüncü kişiden uzak durulacak
 • Uyaranlardan uzak durulacak
 • Aşırı telafi tutumlarından (sözel veya davranışsal) uzak durulacak
 • Akraba ve arkadaşlarla paylaşım yok
 • Çocuk/lar konu dışı! Hiyerarşideki yerleri değiştirilmeyecek, rol verilmeyecek
 • Savunucu-suçlayıcı şekilde algılanacak konuşma olmayacak
 • Şaka-espri yapılmayacak
 • Laf sokma/laf çarpma yapılmayacak
 • Ortak yaşam için anlaşma-koşul/kurallar belirlenecek

Çift Terapisi İstanbul sayfamızı da inceleyebilirsiniz.

Aldatma çalışmasında kritik nokta affetmek değil, bu ilişkiye dair verdiğiniz “karar”lar ve bu kararların süreçteki ve nihai “sorumluluğunu” alıyor olmanızdır.

Çiftlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Terapinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için çiftlerin uzman tarafından belirlenen adım ve kurallara uyması, verilen ödevleri uygulaması çok büyük önem taşımaktadır. Terapi süresince çiftlerin konu ile ilgili diyalogları sadece seans içerisinde ve uzman gözetiminde yapmaları, özel hayatlarında bununla ilgili ne kendi aralarında ne de yakın çevreleri ile paylaşım yapmamaları sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. En önemli noktalardan biri de özellikle çocukları bu konu dışında tutmaktır. Çocukların hiyerarşideki yerleri değiştirilmemeli, rol verilmemeli, haberci yapılmamalı, dert anlatılmamalıdır.

Aldatma sonrası terapi çalışmasının ardından mutlaka evliliği güçlendirecek çift terapisi yapılmalıdır. Bu sayede evliliğin devamında ilişkide iyi iletişim, eşler arasındaki farklılıkları çözümleme yöntemleri, karar verme süreçleri, ortak paylaşımlar, barışma yolları, iyi cinsellik konularında eşlerin bilinçlenmeleri ve çift olarak doğru iletişim kurmaları sağlanabilir.

Çift terapisi için müracaat eden her 2 çiftten 1 tanesinde aldatma hikayesi veya iddiası gözlemlemekteyiz.

Çift ve Evlilik Terapisi - Aile Danışmanlığı