Narsistik Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozuklukları alt kümesinde yer almakla birlikte görece daha stabil bir görünüm ve görece yüksek kariyere sahiptirler. Büyüklenmeci grandiyöz tavırları, belli bir kişi, aile, grup ya da kurumu aşırı derecede idealize etme yüceltme ve değersizleştirme (develüe etme) tutumları yüksektir.

Çocuklukta çok aşırı ya da çok az sevgi alınmıştır, değersizlik hisleri yüksektir, sevgi alma ve verme kapasiteleri kısıtlı, yaşamda kırılganlıkları yüksektir, kırıldıkları zaman ciddi dağılma reaksiyonlarıyla birlikte saldırgan tutumlar veya tam zıttı kutuba savrularak depresif reaksiyonlar gösterebilirler, partner problemleri, panik bozukluk, depresyon şikayetleri ile kliniğe müracatları yaygın olmakla birlikte kısa bir toparlanma sonrası terapiyi bırakma eğilimleri yüksektir.

Kararlılıkla terapiyi sürdürmeleri durumunda yaşamlarında ciddi değişimler gözlenir. Uzman Klinik Psikolog Özkan Yiğit Narsistik kişilik bozukluğu psikoterapisini etkili bir şekilde uygulamaktadır.

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, düşlerindeki veya davranışlarındaki üstünlük duygusu, beğenilme gereksinmesi ve empati yapamamanın sürekli olduğu bir örüntü:

  1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır. (Ör: Başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler,
  2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar,
  3. “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır,
  4. Çok beğenilmek ister,
  5. Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme,
  6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanır: Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır,
  7. Empati yapamaz: Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir,
  8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır,
  9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.

Bir Hikaye yazımız da ilginizi çekecektir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Terapisi İstanbul

Psikolog Özkan Yiğit İstanbul merkezli çalışma adresinde narsisistik kişilik bozukluğu terapisi yapmaktadır. Narsisistik kişilik bozukluğu ile ilgili bilgi ve randevu almak için bize ulaşın.

Bilimsel Kaynak: DSM-IV- TR

Yasal Uyarı: Bu yazı ile birlikte bu web sayfasındaki yazılı metinlerin tamamı tıbbi teşhis bilgisi, tıbbi tedavi bilgisi veya tıbbi önerme içermez. Psikoterapiye kabul için psikiyatri hekim yönlendirmesi talep edilebilir.

Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir? yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kişilik Bozuklukları Terapisi