Çift Terapisi İstanbul

Çift terapisi İstanbul merkezli çalışma merkezimizde, çiftler arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, anlayış ve huzurlu bir hale gelmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çiftler arası iletişimi iyileştirme, sağlıklı bir iletişim ağı kurma ilişkinin huzurlu yürümesi için en önemli adımdır. Çift terapisinde amaçlanan bu iletişimin onarılması, karşılıklı olarak iyileştirmesine yöneliktir. Terapinin amacı çiftlerin mutlu ve huzurlu bir şekilde ilişkilerini sürdürmeleridir.

İnsanlar yüzlerce hatta binlerce yıldır ikili ilişkilere sahiptir. Bu ilişkiler zaman zaman çok mutlu olabilirken zaman zaman da mutsuz olabilir. Bu da her ilişki için normal bir durumdur. Buradaki esas nokta ilişkinin sürekli olarak mutsuz ilerlemesinde açığa çıkmaktadır. İlişkideki bu sağlıksız ilerleme çiftin iş ve normal hayatlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun önüne geçmek için de uzman bir psikologdan yardım almak en doğrusu olacaktır. İlişki içerisinde çıkmazlara girildiyse ya da karşılıklı anlayış ve saygıda negatif durumlar oluşuyor ise bir uzman tarafından eş terapisine dahil olmanız sizler için oldukça yararlı olacaktır.

Psikolog Özkan Yiğit İstanbul merkezli çalışma adresinde çiftlerin daha mutlu olmaları, daha sağlıklı iletişim kurmaları için terapi uygulamaktadır. Oldukça etkili sonuçlar veren çift terapisi seanslarının sonucunda çiftler ilişkilerine eskisinden bile daha mutlu devam edebilmektedirler. İstanbul'da çift terapisi konusunda bir uzman psikolog araştırması içerisindeyseniz Özkan Yiğit'ten bilgi almanızı öneririz.

Çift Terapisi - Eş Terapisi

Doğası gereği sosyal bir varlık olan insanlar, gün içinde pek çok ilişki kurarlar. Okulda, iş yerinde, yaşamın her evresinde genel olarak dürtüsel bir biçimde sosyalleşme isteğiyle hareket eden insanlar, bu doğal ihtiyacın bir sonucu olarak birbirleriyle sürekli bir etkileşim ve iletişim süreci içinde olurlar. Bu süreç, beraberinde zaman zaman çatışmayı da getirir.

Bu tartışma ve anlaşmazlıkların çiftlerin veya ailedeki bireylerin arasında da yaşanması son derece doğaldır; çatışmasız, her zaman pürüzsüz ilerleyen hiçbir ilişki yoktur. Önemli olan çiftlerin genel olarak mutlu kalmalarıdır. Sürekli olarak devam eden mutsuzluk ilişkinin zedelenmesine neden olur.

Çift Terapisi (İlişki Terapisi) veya Evlilik Terapisi Şeklinde İsimlendirilen Terapi Yöntemi Neleri Amaçlar?

 • Evli çiftlerin/eşlerin veya sevgililerin iletişim sürecinde yaşadıkları (bazı durumlarda kronik hale gelen) tıkanıklıkları çözüme kavuşturmak.
 • Birbirlerini objektif bir biçimde, kızgınlık ve kırgınlıklarından arınarak değerlendirebilmelerini ve anlayabilmelerini sağlamak.
 • Daha sağlıklı bir diyalog geliştirebilmelerini mümkün kılmak gibi hedeflerle uygulanıyor.

İlişki içinde bireylerin birbirlerini alttan alma veya boyun eğme gibi davranışlara yönelmek yerine sorunları çözmeye odaklanmalarını sağlamak ta çift terapi süreçlerinden birisidir.

Yine eşlerin/çiftlerin birbirlerine karşı olan sorumlulukları üzerine düşünebilmelerini mümkün kılmak ve evliliklerinden veya ilişkilerinden beklentilerini düşürmemelerine olanak tanımak gibi konular da çift terapisi sürecinde çalışılabilecek konular arasında bulunuyor.

Çift Terapisi İstanbul

Her bireyin hayatı algılayış biçimi, deneyimleri, değer yargıları, inançları ve önyargıları bir diğerinden bambaşka olacağı gibi, içinde büyüdüğü ve sosyalleşmenin ilk evrelerini deneyimlediği ailesinin pek çok olay, durum ve davranışa bakış açısı da farklı olabilir. Kişi tüm bu yaşadıklarından, gözlemlediklerinden, tecrübelerinden süzdüğü ve üzerine kattıklarıyla benlik bilincini ve kişiliğini şekillendirir.

Dolayısıyla pek çok aşk hikâyesinde bahsi geçen, yüceltilerek dillendirilen, kişinin "kayıp yarısını bulma" veya "bir elmanın iki yarısı olma" durumu esasen gerçeklik taşıyan bir olgu değildir. Çünkü huy ve pek çok öğreti bakımından birbirinden değişik iki kişinin bir arada yaşaması ve sağlıklı ilişki kurması çaba gerektiren, özen isteyen ve bu özen doğrultusunda daha da güzelleşen benzersiz bir deneyimdir.

Çift Terapisinden Hangi Durumlarda Yararlanılabilir?

Ara ara ilişki içinde keyifsizlik hissi, hayal kırıklığı ve üzüntüler yaşamak gayet doğal ve normaldir. İlişkisinde devamlı olarak çeşitli güçlükler yaşayan, eskisi gibi birbirini dinleyemeyen, ilişki içinde mutsuzluk, huzursuzluk, suçluluk ve sıkışmışlık hislerini yoğun bir biçimde yaşayan, daima kavga edip tartışan veya aile içine dıştan gelen faktörlerin aşırı etkinliğine bağlı olarak sıkça kavga eden çiftler bir uzmana danışmalıdır. Bu çift terapisi sürecini başlatmaları olumlu yönde değişim için ciddi bir adım niteliğinde değerlendirilebilir.

Kaliteli Bir İlişkinin Anahtarı: Doğru İletişim yazımız da ilginizi çekebilir.

Öte yandan, kavganın tam tersini tercih eden yani birbirleriyle diyaloğu kesen, bu eylemi çatışmalardan kaçınma davranışı olarak bir alışkanlık haline getiren ve bunun bir sonucu olarak giderek birbirinden uzaklaşan çiftlerin de keza bir uzmandan bu yönde destek almaları, ilişkiye ve değişime bir şans daha sunmak açısından faydalı olabilir. Tüm bunların yanı sıra ilişkisini daha iyiye yöneltmek, birbirini daha iyi çözümlemek ve daha kaliteli bir iletişim süreci yaratmak isteyen çiftlerin de çift terapisi sürecinden yarar sağlamaları olasıdır.

Çift terapisine gelen kişilerin bazı durumlarda başka problemleri de olabilmektedir. Bu problemlerin çözümü çift terapisine paralel şekilde yürütülür. Çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklardan bazılarının kaynağı da kişinin bireysel olarak yaşadığı sıkıntılar olabilir.

 • Boşanma
 • Aldatma
 • İlişki sorunları
 • İletişim sorunları
 • Evlilik içi çatışmalar
 • Cinsel problemler
 • Tek Ebeveynlik
 • Yeme bozuklukları
 • Kronik fiziksel sorunlar
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi

Çift Terapisi ile Yeniden Mutlu Olmak Elinizde

Çift terapisi sayesinde kişiler, ilişkilerinin başladığı ilk zamanlarda hissettikleri uyuma yeniden kavuşabilme fırsatını yakalayabilirler. Ayrıca eğer ilişkide cinsel hayat açısından sıkıntılar ve problemler yaşanıyorsa bu terapi ile birlikte bu sorunlar da çözüme kavuşmaktadır. Çiftler yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve iletişimin kuvvetlenmesine paralel olarak daha kaliteli bir cinsel yaşama sahip olabilirler.

Çiftlerin birbirleriyle yaşadıkları sorunlar başlı başına hayatlarının pek çok noktasındaki ilişkileri sağlıklı yönetme süreçlerine olumsuz etki edebilir. Ek olarak evli ve çocuklu çiftlerin birbirleri arasında yaşanan problemler de kendileri haricinde çocuk veya çocuklarının ciddi sorunlar yaşamasını tetikleyici bir faktör olabilir.

Bu nedenle en başta çift ilişkilerine odaklanılsa da bunun yanı sıra çocuk ve ergen davranış bozukluğu da incelenmelidir. Ruh sağlığı, boşanma/boşanma danışmanlığı, aldatma, tek ebeveynlik, ikinci evlilik, özellikle yeni ilişkiye başlamış veya yeni evli çiftlerde bütçe planlama, evlilik içi çatışma, maddi kaygı ve sorunlar, iş yerinde yaşanan sıkıntılar, depresyon ve kaygı bozukluğu, kendi kendine zarar verme eğilimi ve psikolojik temelli cinsel problemler gibi pek çok alanda çift terapisinden faydalanılabilir.

Çift Terapisi Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Çift terapisi olarak adlandırılan bu psikolojik terapi süreci ihtiyaca göre farklı uygulamalarla şekillenebiliyor. İlişkide problemler veya ilişkiye katılmak istenenlere bağlı olarak süre artabilir ve azalabilir. Bunun yanında, ilişkiyle bağlantılı olan geçmiş olaylar ve her türlü durum da sürecin aşamalarını etkiler. Şimdi net bir ayrımı olmayan fakat ufak da olsa bir fikir oluşturacak aşamalara daha detaylı bakalım.

İlk olarak tanışma gerçekleşir. Terapist kendini tanıtır ve bu esnada terapiye gelen çifti de tanımaya başlar. Tanışma bölümünde terapistin temel amacı çift ve ilişki hakkında bilgi almaktır. Genellikle bu ilk kısım doğal bir sohbet havasında ilerler.

İkinci aşamada terapist çift hakkında az da olsa bilgi sahibi olmuştur. Bu kısımda terapinin ilişki üzerine etkileri ve neler yapılabileceği görüşülür. Bilgilendirme oldukça önemlidir. Çünkü terapiye katılan kişiler gelecekte alacakları sonuçları öğrenir. Böylece beyinlerine kodlarlar. Beynin fizyolojik yapısı da inanılan durumların gerçekleşmesini sağlamak için ekstra çaba gösterir. Terapide pozitif sonuç almakta etkilidir.

İlişkinin başlangıcından itibaren gelişimi anlatılır. Bu kısım terapistin gerekli analizleri yapıp ilişki hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmasını sağlar. Bu gelişme aşamasında sosyal çevrenin algılanışı da öğrenilmektedir.

İki taraf için de birçok sorun var olabilir. Bu sorunlardan bahsedilir. Sorunlar döngüsellik kavramı kullanılarak yeniden değerlendirilir.

İki tarafın da bu sorunlara yaklaşımı ve sorunu çözme yöntemleri öğrenilir. Bu kısım sorunlara çözüm oluşturulurken kişilerin yöntemlerini kullanmaları için gereklidir. Taraflar kendi yöntemlerinin kullanıldığı bir çözüme çok daha kolay adapte olabileceklerdir.

Sorunlar ve olası çözüm yolları belirlendikten sonra başta yapılan hedeflerin belirlendiği aşama tekrar belirlenir. Analizleri başarıyla tamamlayan terapist, çiftin ortak şekilde kabul ettiği durumları göz önüne alarak sonuca ulaşmaya çalışır. Hedefleri belirlerken hayal ürünü ve gerçekleşmesi olanaksız durumlar kullanılmamalıdır.

Hedeflerin belirlenmesi tamamlanmıştır. Son aşamada müdahale sürecine geçilir. Çifte özel olarak uygulanan bir takım yöntemlerle çözüme gidilir.

Çiftler Terapiye Birlikte mi Gelmeli?

Çift terapisine eşler birlikte gelerek başlanıyor, süreç içerisinde eşlerle tek ve çift olarak görüşmeler planlanıyor. Eğer bütün aile fertlerini etkileyen boyutta bir sorun yaşanıyorsa, uzmanlar ailenin tüm bireylerini bir arada görmek isteyebiliyor. Çift terapisi uygulamaları genel olarak Sistemik-psikodinamik, duygu odaklı çift terapisi ve bütüncül ekollerle birlikte, pragmatik experiential model, optimum denge modeli (aile) ve ilişki pusulası modeline dayanıyor.

İlişki Sorunlarında Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Kullanımı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Mutlu ve huzurlu bir ilişki kurmanın çift terapisi ile sağlanabildiğini ve bundan sonraki zamanlarınızın oldukça huzurlu ve mutlu geçebileceğini biliyor musunuz? Evet! Çift terapisi ile sizlerin sıkıntılı durumlarını, problemlerinizi karşılıklı olarak çözmeye dayalı çalışmalar uyguluyoruz. Yeter ki uyguladığımız eş terapisi uygulaması karşısında olumlu düşünün ve vereceğimiz direktifleri uygulayın.

Eşiniz Terapiye Gelmek İstemez ise Ne Yapmalısınız?

Öncelikle çift terapisine dahil olmak istediğinizi ve ilişkinin daha iyi bir seviyeye ulaşacağını düşündüğünüzü eşinize sakin bir şekilde anlatmalısınız. Onunla inatlaşmadan, kırıcı olmadan bu terapinin ilişkiniz için çok faydalı olacağını ve sizin için önemini anlatabilirsiniz. İlk konuşmanızda eşinizden red cevabı alırsanız, konuyu hiç uzatmamalı ve daha sonra uygun bir zamanda tekrar konuşmak üzere ertelemelisiniz. Eşinize karşı bu konuda ısrarcı olmamalı, kararını anlayışla karşılayıp sonrası için biraz beklemelisiniz. Unutmayın ki, genel olarak çift terapisinde taraflardan birisi bu terapi konusunda ısrarcı olurken, diğeri ise buna karşı çıkar. Terapi alma konusunda kararlı olan kişi, eşi tarafından "ben hasta mıyım, ne işimiz var orada" gibi sorulara maruz kalabilir. Bu yüzden bu konuşmalar sırasında sakin olunmalı ve doğru bir zamanda ilişkinin tekrar sağlıklı ve kaliteli olması adına bir terapi almanın, ikiniz için de iyi olacağını suçlamadan, eleştirmeden, mağduriyet konuşmaları yapmaksızın nötr ve uygun bir dil ile anlatmalısınız. Bütün olgun ve uyumlu konuşmalarınıza rağmen eşiniz sizinle birlikte terapiye gelmeye kesinlikle karşı çıkar ise bu durumda kendiniz uzman bir psikologdan çift terapisine hazırlık için bireysel terapi desteği alabilirsiniz. En azından karşınızdaki kişiyi anlama, ilişkide kendiniz için yapabileceklerinizi daha iyi anlama gibi konularda terapi desteği alabilirsiniz.

Problemli Evliliklerin Doğurduğu Sonuçlar

Problemli şekilde devam ettirilen evlilikler, çiftler üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakır. Çiftler arası çatışmalar mutsuzluk, endişe, yüksek gerilim ve bunlara bağlı depresyon, anksiyete, panik atak durumlarına yol açabilir. Bu tip problemler başlangıç aşamasında çözülmez ise sadece çiftin kendilerine değil aileleri üzerinde de ciddi problemler meydana getirebilir. 

İlişkisinde Problem Yaşayan Çift Ne Zaman Çift Terapisine Gitmelidir?

Özellikle çocuk sahibi olan çiftlerin mutsuz olmaları ya da karşılıklı iletişim sorunları yaşamaları çocuklarının gelecekleri için ciddi bir olumsuz durum yaratabilir. Bu nedenle çiftler arasında problemler başladığında mümkünse 6 aydan daha fazla vakit geçirmeden bir psikolog tarafından terapi görmeleri hem kendileri, hem temasta bulundukları akrabaları ile olan ilişkilerinin daha iyi olması ve evin içinde yaşayan çocukların daha mutlu, sağlıklı bir psikolojik ev içi atmosferde yetişmeleri için oldukça önemlidir.

İstanbul Çift Terapisi

Çift terapisi hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için Psikolog Özkan Yiğit’e ulaşabilir veya online randevu alabilirsiniz. Özkan Yiğit eş terapisi çalışmalarını İstanbul - Şişli merkezli çalışma adresinde sürdürmektedir. Ek olarak Özkan Yiğit, İstanbul dışındaki illerden ya da yurtdışından çift terapisi almak isteyen çiftlere de online çift - eş terapisi sağlamaktadır.

Evlilik Terapisi

Evlilikler ilerleyen süreçlerde çoğunlukla ilk günlerdeki gibi huzurlu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yürümüyor. Zaman içerisinde çiftler arasında fikir ayrılıkları ya da daha önce gündem olmamış konular önem kazanabiliyor. Çiftler, birliktelik sürelerinin uzaması ile birlikte birbirlerine karşı daha rahat bir durum takınırken, aslında karşılıklı olarak birbirlerinden her durumda daha çok anlayış bekliyorlar. Ancak bunu yaparken aralarında kurdukları bağ içerisinde doğru iletişim kurma yetilerini kaybediyorlar ya da hiç iletişim kurmadan sorunların kendiliğinden çözümlenmesini bekliyorlar. Bu yanlış iletişim ve yanlış çözüm arama durumlarından kaynaklı olarak da evlilik ilişkisi zaman içerisinde daha çok yıpranıyor ve eşlerden her birinin kendi içerisinde daha büyük sıkıntılar yaşamasına da yol açıyor. Hal böyle olunca ufacık problemler, daha büyük sorunlarmış gibi algılanabiliyor ya da problem hasır altı edildikçe çözüm sürecinin çok daha uzun olmasına yol açabiliyor.

Evliliklerin ilerleyen dönemlerinde ilişkilerin de oturması, iki kişinin birbirlerinin davranış, tutum ve tepkilerini anlamasıyla birlikte esasında ilişkilerin daha kolay olmasını da bekleyebiliriz; ancak pratikte bu durum bu şekilde yaşanmıyor maalesef. Eşler arasında birkaç can sıkıcı olay yaşandığını düşünelim, çiftimiz ilk olayda karşılıklı olarak rahatsız oldukları durumu, bekledikleri davranışın ne olması gerektiğini birbirlerine açık olarak ifade etmedikleri takdirde elbette ki, bu ve buna benzer olay aynı tepki ve tutumlarla yaşanmaya devam ediyor. Bu durum çiftlerin birbirlerine karşı sabırlarının tükenmesine sebeep oluyor. Böylece uzayan süreçte diyelim ki 5. olayda, çiftlerden bir tanesi dozu oldukça yüksek bir şekilde bir tepki veriyor. Bu durumda bütün o görmezden gelinen örnekler için de en son kavgada patlama yaşamak son derece doğal bir durum olsa da, esasında çok büyük anlaşmazlıklar varmış hissini de beraberinde getiriyor ve bu durum da çiftlerin bundan sonraki süreçte birbirlerinin yanında rahat olabilmelerini de engelliyor haliyle.

Bu durumda evli çiftlerin mutlaka bir uzmandan - evlilik terapistinden destek almasını önermekteyiz. Eşinizle aranızda hiç kavga ya da tartışma yaşanmıyor olması, çok sağlıklı bir ilişkiniz olduğu ve her konuda anlaşabildiğiniz anlamına gelmez. Aksine sağlıklı bir ilişkide fikir ayrılıklarına düşmek, tartışmak son derece doğaldır. Önemli olan eşinizle birbirinizi doğru anlamanız, doğru ifade etmeniz ve doğru bir tartışma süreci sonrasında iletişiminizi sağlıklı düzeyde yürütebilmenizin sağlanmasıdır. Yıllarca aynı çatı altında huzurlu ve mutlu yaşamak yaşam kalitesi için olduğu kadar, bireysel yaşam ve iş yaşamı açısından da önemlidir. Evlilik terapisine katılmak için hemen randevu alın.

Evlilik Terapisti

Evlilik terapisini uygulayan evlilik terapisti size mutlu bir ilişki sürdürme konusunda profesyonel destek olacaktır. Terapistin amacı çiftlerin birbirini sevgi ve saygıyla anlamasını ve karşılıklı ilişkilerinin sağlıklı sürmesini sağlamaktır. Evlilik terapisti bireysel terapistten farklı olarak ilişki içerisindeki dinamikleri inceleyecek, yaşanan olayların sebep, süreç ve sonuçlarını gözden geçirecek, çiftlerin olayı yaşarken içerisinde bulundukları durumdan ötürü gözden kaçırdıkları noktalar varsa bunları görmelerini sağlayacak ve tüm anlaşmazlıklarla ilgili süreçlerde doğru iletişim kurulabilmesini sağlayacaktır. Doğru iletişim kurmanın önemini biliyor olabilirsiniz; ancak olay anında tepkilerinizi kontrol etmeyi, doğru ifadeleri kullanabilmeyi, verdiğiniz tepkilerin eşinizde kalıcı hasarlara yol açmasını önlemeyi ve bu durumlarda doğru tepkileri verebilmek için hislerinizi daha açık şekilde ifade edebilmeyi evlilik terapisti ile birlikte uygulayabilirsiniz. Evlilik terapistleri bu terapileri bilimsel yöntemler ışığında uygulamaktadır ve amacı çiftlere mutlu ve sağlıklı bir ilişki yaratmada yardımcı olmaktır.

Genelde bizlere evlilik terapisti arayışı ile başvuran danışanlarımızda en sık görülen durum şudur ki; evlilik öncesi çok iyi sürdürülen bir ilişki, evlilik sonrasında hasara uğramaktadır. Bu hasar birlikte yaşama, beraber daha çok zaman geçirme gibi konulardan kaynaklanabilmektedir. İlişki sürecinizde yaşanmayan bazı durumlar, evlilik sonrasında aynı evde yaşama, aynı hayatı paylaşma ve aynı sorumlulukların üstesinden birlikte gelme gibi bazı baskı yaratan durumlar olarak ortaya çıkabilir. Bazı kişiler bireysel olarak başka birinin hayatının da sorumluluğunu alma fikrine oldukça yatkınken, bazı kişiler de bu ciddi bir sorun olabilmektedir. Evlilikte verilecek ortak kararlar ve fikir ayrılıkları bir arada kalmak kaçınılmaz olduğundan bazı zor karar süreçlerini de beraberinde getirebilir. Ancak karşılıklı anlayış ve saygılı bir iletişimin sağlanması eş terapisinde en önem verilen değerlerden birisidir. Burada eşten beklenen aslında fikirlerini açıkça söylemesi kadar, kendisine iletilen fikirleri de açık yüreklilikle dinleyebiliyor olmasıdır. İlişkilerdeki iletişimde en sık yapılan hatalardan birisi karşıdakinin söylediğini odaklanmak yerine altında farklı bir anlam aramaktır. Evliliklerde eşler birbirlerine karşı açık, net ve şeffaf olur ise, bu problemleri aşmanın da ilk adımı atılmış olacaktır. Evlilik terapisti de tam da bu noktada eşlere doğru iletişim kurmaları konusunda yardımcı olacak ve problemlerin çözümü ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir ilişki sürecine girilmesinin sağlanmasına destek olacaktır.

Online Çift Terapisi

İstanbul dışında bulunan çiftler için Özkan Yiğit teknoloji olanaklarını kullanarak online çift terapisi hizmeti sunuyor. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursanız olsun Psikolog Özkan Yiğit'ten çift terapisi hizmeti alabilir, ilişkiniz için tekrar sağlıklı adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

Çift Terapisinin Mutluluğunuzu Geri Getireceğine İnanın

Çift terapisi, konusunda uzman psikolog tarafından tamamen bilimsel yollar ile uygulanan bir terapi modelidir. Dolayısı ile bu terapi ile mutluluğunuza kavuşmanız için gerekli terapiler %100 etkili bilimsel yöntemler ile sağlanacaktır. Eşiniz ile tekrar mutlu olmak, sağlıklı bir iletişim içerisinde olmak için bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Şişli merkezinde Nişantaşı semtinde bulunan çalışma kliniğimizde çift terapisi uygulamaları başarıyla yapılmaktadır. İstanbul dışında bulunan danışanlarımız içinde online eş - çift terapisi seanslarımız bulunmaktadır. Bilgi, randevu ve psikolojik danışmanlık almak için Psikolog Özkan Yiğit'e ulaşabilirsiniz.

Unutmayın, mutlu bir ilişkiye kavuşmak sandığınız kadar zor değildir. Mutlu bir ilişki, sağlıklı iletişim için uzmanlar tarafından psikolojik danışmanlık almaktan çekinmeyin.

Yasal Uyarı: İlgili yazı tıbbi teşhis, tıbbi tedavi bilgisi veya tıbbi önerme içermez. Psikoterapiye kabul için psikiyatri hekim yönlendirmesi talep edilebilir.

Çift ve Evlilik Terapisi - Aile Danışmanlığı