Çift Terapisi İstanbul

Çift terapisi İstanbul merkezli çalışma alanımızda, ilişkilerin karşılıklı saygı, anlayış ve huzurlu bir hale gelmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

İnsanlar yüzlerce hatta binlerce yıldır ikili ilişkilere sahiptir. Bu ilişkiler zaman zaman çok mutlu olabilirken zaman zaman da mutsuz olabilir. Bu da her ilişki için normal bir durumdur. Buradaki esas nokta ilişkinin sürekli olarak mutsuz ilerlemesinde açığa çıkmaktadır. İlişkideki bu sağlıksız ilerleme çiftin iş ve normal hayatlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun önüne geçmek için de uzman bir psikologdan yardım almak en doğrusu olacaktır. Psikolog Özkan Yiğit İstanbul merkezli çalışma adresinde çiftlerin daha mutlu olmaları, daha sağlıklı iletişim kurmaları için terapi uygulamaktadır. Oldukça etkili sonuçlar veren terapi seanslarının sonucunda çiftler ilişkilerine eskisinden bile daha mutlu devam edebilmektedirler.

Çift Terapisi

Doğası gereği sosyal bir varlık olan insanlar, gün içinde pek çok ilişki kurarlar. Okulda, iş yerinde, yaşamın her evresinde genel olarak dürtüsel bir biçimde sosyalleşme isteğiyle hareket eden insanlar, bu doğal ihtiyacın bir sonucu olarak birbirleriyle sürekli bir etkileşim ve iletişim süreci içinde olurlar. Bu süreç, beraberinde zaman zaman çatışmayı da getirir.

Bu tartışma ve anlaşmazlıkların çiftlerin veya ailedeki bireylerin arasında da yaşanması son derece doğaldır; çatışmasız, her zaman pürüzsüz ilerleyen hiçbir ilişki yoktur. Önemli olan çiftlerin genel olarak mutlu kalmalarıdır. Sürekli olarak devam eden mutsuzluk ilişkinin zedelenmesine neden olur.

Çift Terapisi (İlişki Terapisi) Aile Terapisi veya Evlilik Terapisi Şeklinde İsimlendirilenTerapi Yöntemi Neleri Amaçlar?

 • Evli çiftlerin/eşlerin veya sevgililerin iletişim sürecinde yaşadıkları (bazı durumlarda kronik hale gelen) tıkanıklıkları çözüme kavuşturmak.
 • Birbirlerini objektif bir biçimde, kızgınlık ve kırgınlıklarından arınarak değerlendirebilmelerini ve anlayabilmelerini sağlamak.
 • Daha sağlıklı bir diyalog geliştirebilmelerini mümkün kılmak gibi hedeflerle uygulanıyor.

İlişki içinde bireylerin birbirlerini alttan alma veya boyun eğme gibi davranışlara yönelmek yerine sorunları çözmeye odaklanmalarını sağlamak ta çift terapi süreçlerinden birisidir.

Yine eşlerin/çiftlerin birbirlerine karşı olan sorumlulukları üzerine düşünebilmelerini mümkün kılmak ve evliliklerinden veya ilişkilerinden beklentilerini düşürmemelerine olanak tanımak gibi konular da çift terapisi veya evlilik terapisi sürecinde çalışılabilecek konular arasında bulunuyor.

Çift Terapisi İstanbul

Aile terapisi ise çekirdek aile içindeki baba ile oğul veya baba ile kız arasındaki çatışma, anne ile oğul veya anne ile kız arasındaki çatışma çalışılabiliyor. Aile büyükleri ve akrabalarla birlikte yaşanan ailelerde, geniş aileyi kapsayan sorunlar da aile terapisinde ele alınan problemler içinde yer alıyor.

Her bireyin hayatı algılayış biçimi, deneyimleri, değer yargıları, inançları ve önyargıları bir diğerinden bambaşka olacağı gibi, içinde büyüdüğü ve sosyalleşmenin ilk evrelerini deneyimlediği ailesinin pek çok olay, durum ve davranışa bakış açısı da farklı olabilir. Kişi tüm bu yaşadıklarından, gözlemlediklerinden, tecrübelerinden süzdüğü ve üzerine kattıklarıyla benlik bilincini ve kişiliğini şekillendirir.

Dolayısıyla pek çok aşk hikâyesinde bahsi geçen, yüceltilerek dillendirilen, kişinin “kayıp yarısını bulma” veya “bir elmanın iki yarısı olma” durumu esasen gerçeklik taşıyan bir olgu değildir. Çünkü huy ve pek çok öğreti bakımından birbirinden değişik iki kişinin bir arada yaşaması ve sağlıklı ilişki kurması çaba gerektiren, özen isteyen ve bu özen doğrultusunda daha da güzelleşen benzersiz bir deneyimdir.

Çift ve Aile Terapisinden Hangi Durumlarda Yararlanılabilir?

Ara ara ilişki içinde keyifsizlik hissi, hayal kırıklığı ve üzüntüler yaşamak gayet doğal ve normaldir. İlişkisinde devamlı olarak çeşitli güçlükler yaşayan, eskisi gibi birbirini dinleyemeyen, ilişki içinde mutsuzluk, huzursuzluk, suçluluk ve sıkışmışlık hislerini yoğun bir biçimde yaşayan, daima kavga edip tartışan veya aile içine dıştan gelen faktörlerin aşırı etkinliğine bağlı olarak sıkça kavga eden çiftler bir uzmana danışmalıdır. Bu çift terapisi sürecini başlatmaları olumlu yönde değişim için ciddi bir adım niteliğinde değerlendirilebilir.

Öte yandan, kavganın tam tersini tercih eden yani birbirleriyle diyaloğu kesen, bu eylemi çatışmalardan kaçınma davranışı olarak bir alışkanlık haline getiren ve bunun bir sonucu olarak giderek birbirinden uzaklaşan çiftlerin de keza bir uzmandan bu yönde destek almaları, ilişkiye ve değişime bir şans daha sunmak açısından faydalı olabilir. Tüm bunların yanı sıra ilişkisini daha iyiye yöneltmek, birbirini daha iyi çözümlemek ve daha kaliteli bir iletişim süreci yaratmak isteyen çiftlerin de çift terapisi sürecinden yarar sağlamaları olasıdır.

Çift terapisine gelen kişilerin bazı durumlarda başka problemleri de olabilmektedir. Bu problemlerin çözümü çift terapisine paralel şekilde yürütülür. Çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklardan bazılarının kaynağı da kişinin bireysel olarak yaşadığı sıkıntılar olabilir.

 • Boşanma
 • Aldatma
 • İlişki sorunları
 • İletişim sorunları
 • Evlilik içi çatışmalar
 • Cinsel problemler
 • Tek Ebeveynlik
 • Yeme bozuklukları
 • Kronik fiziksel sorunlar
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi

Çift Terapisi ile Yeniden Mutlu Olmak Elinizde

Çift terapisi sayesinde kişiler, ilişkilerinin başladığı ilk zamanlarda hissettikleri uyuma yeniden kavuşabilme fırsatını yakalayabilirler. Ayrıca eğer ilişkide cinsel hayat açısından sıkıntılar ve problemler yaşanıyorsa bu terapi ile birlikte bu sorunlar da çözüme kavuşmaktadır. Çiftler yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve iletişimin kuvvetlenmesine paralel olarak daha kaliteli bir cinsel yaşama sahip olabilirler.

Çiftlerin birbirleriyle yaşadıkları sorunlar başlı başına hayatlarının pek çok noktasındaki ilişkileri sağlıklı yönetme süreçlerine olumsuz etki edebilir. Ek olarak evli ve çocuklu çiftlerin birbirleri arasında yaşanan problemler de kendileri haricinde çocuk veya çocuklarının ciddi sorunlar yaşamasını tetikleyici bir faktör olabilir.

Bu nedenle en başta çift ilişkilerine odaklanılsa da bunun yanı sıra çocuk ve ergen davranış bozukluğu da incelenmelidir. Ruh sağlığı, boşanma/boşanma danışmanlığı, aldatma, tek ebeveynlik, ikinci evlilik, özellikle yeni ilişkiye başlamış veya yeni evli çiftlerde bütçe planlama, evlilik içi çatışma, maddi kaygı ve sorunlar, iş yerinde yaşanan sıkıntılar, depresyon ve kaygı bozukluğu, kendi kendine zarar verme eğilimi ve psikolojik temelli cinsel problemler gibi pek çok alanda çift terapisinden faydalanılabilir.

Çift ve Aile Terapisi Sürecinin Aşamaları Nelerdir?

Çift terapisi veya evlilik terapisi olarak adlandırılan bu psikolojik terapi süreci ihtiyaca göre farklı uygulamalarla şekillenebiliyor. İlişkide problemler veya ilişkiye katılmak istenenlere bağlı olarak süre artabilir ve azalabilir. Bunun yanında, ilişkiyle bağlantılı olan geçmiş olaylar ve her türlü durum da sürecin aşamalarını etkiler. Şimdi net bir ayrımı olmayan fakat ufak da olsa bir fikir oluşturacak aşamalara daha detaylı bakalım.

İlk olarak tanışma gerçekleşir. Terapist kendini tanıtır ve bu esnada terapiye gelen çifti de tanımaya başlar. Tanışma bölümünde terapistin temel amacı çift ve ilişki hakkında bilgi almaktır. Genellikle bu ilk kısım doğal bir sohbet havasında ilerler.

İkinci aşamada terapist çift hakkında az da olsa bilgi sahibi olmuştur. Bu kısımda terapinin ilişki üzerine etkileri ve neler yapılabileceği görüşülür. Bilgilendirme oldukça önemlidir. Çünkü terapiye katılan kişiler gelecekte alacakları sonuçları öğrenir. Böylece beyinlerine kodlarlar. Beynin fizyolojik yapısı da inanılan durumların gerçekleşmesini sağlamak için ekstra çaba gösterir. Terapide pozitif sonuç almakta etkilidir.

İlişkinin başlangıcından itibaren gelişimi anlatılır. Bu kısım terapistin gerekli analizleri yapıp ilişki hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmasını sağlar. Bu gelişme aşamasında sosyal çevrenin algılanışı da öğrenilmektedir.

İki taraf için de birçok sorun var olabilir. Bu sorunlardan bahsedilir. Sorunlar döngüsellik kavramı kullanılarak yeniden değerlendirilir.

İki tarafın da bu sorunlara yaklaşımı ve sorunu çözme yöntemleri öğrenilir. Bu kısım sorunlara çözüm oluşturulurken kişilerin yöntemlerini kullanmaları için gereklidir. Taraflar kendi yöntemlerinin kullanıldığı bir çözüme çok daha kolay adapte olabileceklerdir.

Sorunlar ve olası çözüm yolları belirlendikten sonra başta yapılan hedeflerin belirlendiği aşama tekrar belirlenir. Analizleri başarıyla tamamlayan terapist, çiftin ortak şekilde kabul ettiği durumları göz önüne alarak sonuca ulaşmaya çalışır. Hedefleri belirlerken hayal ürünü ve gerçekleşmesi olanaksız durumlar kullanılmamalıdır.

Hedeflerin belirlenmesi tamamlanmıştır. Son aşamada müdahale sürecine geçilir. Çifte özel olarak uygulanan bir takım yöntemlerle çözüme gidilir.

Çiftler Terapiye Birlikte mi Gelmeli?

Çift terapisine eşler birlikte gelerek başlanıyor, süreç içerisinde eşlerle tek ve çift olarak görüşmeler planlanıyor. Eğer bütün aile fertlerini etkileyen boyutta bir sorun yaşanıyorsa, uzmanlar ailenin tüm bireylerini bir arada görmek isteyebiliyor. Çift terapisi uygulamaları genel olarak Sistemik-psikodinamik, duygu odaklı çift terapisi ve bütüncül ekollerle birlikte, pragmatik experiential model, optimum denge modeli (aile) ve ilişki pusulası modeline dayanıyor.

İlişki Sorunlarında Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Kullanımı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Mutlu ve huzurlu bir ilişki kurmanın çift terapisi ile sağlanabildiğini ve bundan sonraki zamanlarınızın oldukça huzurlu ve mutlu geçebileceğini biliyor musunuz? Evet! Çift terapisi ile sizlerin sıkıntılı durumlarını, problemlerinizi karşılıklı olarak çözmeye dayalı çalışmalar uyguluyoruz. Yeter ki uyguladığımız eş terapisi uygulaması karşısında olumlu düşünün ve vereceğimiz direktifleri uygulayın.

Çift Terapisi İstanbul

Çift terapisi hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için Psikolog Özkan Yiğit’e ulaşabilir veya online randevu alabilirsiniz. Özkan Yiğit eş terapisi çalışmalarını İstanbul merkezli çalışma adresinde sürdürmektedir. Ek olarak Özkan Yiğit, İstanbul dışındaki illerden ya da yurtdışından çift terapisi almak isteyen çiftlere de online çift - eş terapisi sağlamaktadır.

Evlilik Terapisi

Evlilikler çoğunlukla ilk günlerdeki gibi huzurlu, karşılıklı anlayış çerçevesinde yürümüyor. Bu durumda evli çiftlerin bir uzmandan destek almasını önermekteyiz. Yıllarca aynı çatı altında huzurlu ve mutlu yaşamak yaşam kalitesi için oldukça önemlidir. Hemen randevu alın.

Yasal Uyarı: İlgili yazı tıbbi teşhis, tıbbi tedavi bilgisi veya tıbbi önerme içermez. Psikoterapiye kabul için psikiyatri hekim yönlendirmesi talep edilebilir.

Çift ve Evlilik Terapisi