Bilinçaltı Travma Geçmişi Temizleme Terapisi

Psikolog Özkan Yiğit’in yetişkinlikte problemlere sebep olan çocukluk çağı psikolojik travmalarını kanıta dayalı bilimsel yöntemlerle “yeniden işlemlemek” için kullandığı “travma psikoterapisidir.” Burada “Temizleme” kelimesinden kast edilen şey bilinçaltında işlemlenmeden donuk olarak kalan  kişinin işlevselliğini bozan ve stres yaratan “travmaların” yeniden işlemlenmesi suretiyle iyileşme sağlamaktır. 

Farklı psikologların uyguladıkları isim benzerliği bulunan yöntemlerden tamamiyle ayrı ve bağımsız olup sadece Özkan Yiğit tarafından kişiye özel bireysel “psikodinamik psikoterapi” seansları içerisinde uzmanın uygun gördüğü takdirde uygulanabilmektedir.. 

Uyarı..!

Kendisine doğrudan geçmiş travma temizleme terapisi uygulatmak isteyen kişilerin talebi üzerine randevu verilmemektedir.!  

Bireysel psikoterapi seansları içerisinde kişilerin travmalarını işlemlemeye hazır olduğu durumlarda uzman tarafından gerekli görülürse uygulama yapılmaktadır.

Geçmiş Travma Temizleme Terapisi

Geçmiş temizleme terapisi çok genel olarak kişide olumsuz iz bırakan etkilerin bilinç altından temizlendiği bir terapi metodudur.

Her insan geçmişte binlerce anıya maruz kalır. Anılar birikir ve birikir. Her geçen gün sayıları arttığı için bir kısmını hatırlamak mümkün değildir. Bu noktada devreye bilinçaltı girer. Yaşanılan her bir anı bilinçaltında bir etki bırakır. Olumlu ya da olumsuz bu etkiler birikir ve gelecekte kişinin psikolojisinin görülmeyen temelini oluşturur. Kişilikte de büyük etkiler bırakır. Şimdi bilinçaltının olumsuzluklardan arındığı bir yöntem olan geçmiş temizleme terapisinden ya da diğer bir adıyla bilinçaltı temizleme terapisinden bahsedeceğiz.

Geçmiş Temizleme Terapisi Nedir?

Geçmiş temizleme terapisi, kişide zihinsel ve duygusal olarak olumsuz etkileri bulunan anıların bilinçaltından temizlendiği  oldukça etkili bir terapi yöntemidir. Fobiler, depresyon ve diğer birçok psikolojik problemin çözümünde bilinçaltı temizliği etkili olmaktadır. Bu nedenle, geçmiş temizleme terapisi bu problemlerin çoğunda etkili olmaktadır. Geçmişte yaşanılan durumun yani erken deneyimin tekrardan zihinde yaşanması ve iyileşmenin sağlanmasıyla sorunun çözümü mümkün olmaktadır.

Geçmiş Temizleme Terapisi Ne İşe Yarar?

Geçmişteki olaylar hem kişiliğimize hem de tüm hayatımıza büyük etkiler bırakır. Az sonra değineceğimiz bu etkilerden kurtulmanın yolu ise temele inip sorunu çözmektir. Geçmişteki sorunun kaynağının çözülüp günümüzdeki etkilerinden kurtulmaya ise geçmiş temizleme terapisi denilmektedir.

Şiddet – Taciz - İstismar - Travma Yaralarını İyileştirme yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Özgüven Kaybı

Özgüven kaybı bilinçaltı kaynaklı olarak gelişen en yaygın olumsuz etkidir. Çevremize baktığımızda birçok insanın özgüven kaybıyla iç içe yaşadıklarını ve hatta bunu benimsediklerini görebiliriz. Geçmiş temizleme terapisi, özgüven kaybının oluşma nedenlerini çözerek ve yeniden işlemleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilmektedir.

Güven Problemi

Çağımızda her insanın yüzlerce insanla diyalog ve ilişki halinde olduğu düşünülürse, güvenin çocukluk yılları da dahil olmak üzere kırılması normaldir. Güven problemi yaşayan insanların bilinçaltında da bu soruna neden olan baskın bir ve bir çok olay / durum yatabilmektedir. Geçmiş temizleme terapisi güven problemi yaşayan kişilerde de etkilidir.

Takıntılar

Her insanın büyük küçük takıntıları olabilir. Bu takıntıların başlangıcı da genel olarak bilinçaltındaki bir olaya bağlıdır. Geçmiş temizleme terapisi takıntıların çözümünde etkilidir.

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete yani kaygı bozukluğu, kişinin gün içinde sürekli olarak kaygılı ve endişeli bir ruh haline sahip olmasıdır. Bunun nedeni genellikle geçmişte yaşanmış ve etkisi geçmeyen bir bilinçaltı olayı olabilir.

Depresyon

Depresyonun ana sebebi olmasa da tetiklenmesinde rol oynayabilen etken geçmiş olaylar olabilir. Depresyona yatkınlık da geçmiş kaynaklı olabilmektedir.

Bunlar dışında aşağıdaki fiziksel ve psikolojik problemlerin çözümünde de etkili bir terapi yöntemidir.

 • Panik Atak
 • Migren
 • Alerjiler
 • Fobiler (uçak korkusu, yükseklik korkusu, kapalı yerde kalma korkusu, karanlıktan korkma gibi)
 • Tikler
 • Açıklanamayan, tıbben sebebi bulunamayan problemler veya ağrılar
 • Kontrol edilemeyen öfke, kaygı, sürekli kendine acıma duyguları, başkalarını sürekli aşağılama, eleştirme, red etme duyguları
 • Hayatın farklı alanlarında bir türlü aşılamayan tıkanıklıklar
 • Kısır döngü şeklinde sürekli tekrarlayan ilişki problemleri
 • İlişkide sürekli terk edilmek veya terk etmek, ilişkide kendine yer bulamamak
 • İlişkide aldatmak
 • İlişkide sürekli aldatılmak, aşağılanmak, bastırılmak, duygusal ve psikolojik şiddete maruz kalmak
 • Bağımlılıklar (yeme – içme bağımlılığı, kişi bağımlılıkları, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı gibi)
 • Kendini ifade etme problemi

Yukarıda bahsettiklerimiz ve daha birçok olumsuz durum, geçmişteki olumsuz olayların silinmesiyle çözüme kavuşturulabilmektedir. Özetle, doğru şekilde yapıldığında geçmiş temizleme terapisi oldukça etkili bir yöntemidir. Psikopatoloji bilgisine sahip, psikoloji ve ruh sağlığı alanında uzman olar kişiler tarafından uygulanması önemlidir.

Geçmişi Temizleme Terapisi

Geçmiş Temizleme Terapisi Nasıl Yapılır?

Geçmiş temizleme terapisi, derhal etki eden kısa bir terapi yöntemi değildir. Birkaç aşama içermektedir. Öncelikle ön terapi yapılmaktadır. Bu kısımda danışan sorunlarından bahseder. Geçmişi hakkında şemalar oluşturulur. Yani ön terapi seansı genel olarak danışanı tanımak ve sorunu öğrenmek üzerine kuruludur.

İkinci seansta terapi tam anlamıyla başlamaktadır. Öncelikle kişi rahat etmelidir ki terapi için ortam oluşsun. Bunu sağlamak için danışan rahat bir koltuğa oturtulur. Yarı hipnotik bir durumda geçmişteki olay anına gidilir. Genellikle çocukluk travmaları olan olaylarda anılara yeniden gidilerek anının psikolojik ağırlığına göre seçilecek 35 ayrı teknikten bir veya birkaç tanesi uygulanır.

Anı bu şekilde yeniden işlemlenmekte ve zihin rahatlamaktadır. Yoğun şekilde bastırılmış hatırlanamayan, çok acı veren veya henüz yüzleşmek için hazır olunamayan durumlar içinde Jungiyen psikanalitik terapi yöntemlerinden, arketiplerden faydalanılır ve mümkün olan en kısa sürede acılar yatıştırılmaya, değişim dönüşüm sağlanmaya çalışılır. Değiştirilen yeni anılar ve duygular eskisinin yerini alır. Seans süresince kişinin bilinci açıktır ve uyku halinde değildir. Yalnızca yarı hipnotik ve rahat bir durumdadır. Bu nedenle yaşananlar danışan tarafından tam olarak hatırlanır. Bilinçaltı temizleme teknikleri, alanında uzman bir psikolog tarafından uygulandığında güvenilir bir terapi yöntemidir. Uzman Klinik Psikolog Özkan Yiğit GTT uygulamalarında ses ve müzik terapilerinede yer vermektedir.

Geçmiş Temizleme Terapisi Kaç Seansdır?

Geçmiş temizleme terapisi çalışması, her kişi ve durum için farklı sürelerde uygulanmaktadır. Büyük travmalara maruz kalmış bir kişiyle yalnızca tek travması olan bir kişinin terapi süreci elbette aynı olmayacaktır. Travmalar ve kişinin yaşamındaki olumsuz etkilerin sayısı ne kadar fazla ise kişinin terapide kalma süresi ve seans sayısı o kadar fazla olacaktır. Terapinin tam anlamıyla etkisini gösterebilmesi için en az 6-12 ila 24 seans önerilmektedir. Söz konusu seanslar haftada 1 seans sıklığında gerçekleştirilmelidir, toplamda kaç seans görüşmesi yapılacağına ilk seansta klinik değerlendirme sonrası karar verilmekte ve uzman tarafından paylaşılmaktadır. Yurtdışından katılmak isteyenlere Uzmanın müsaitliğine göre seanslar toplu şekilde uygulanabilir. Seanslar yüz yüze veya online sesli-görüntülü görüşme şeklinde gerçekleştirilebilir.

Geçmiş Temizleme Terapisinde Deneyim Niçin Önemlidir?

Travmalar parmak izleri gibidir kişiye özeldir. Bir insan için çok basit olan bir olay bir başka insan için çok travmatik olarak algılanıyor olabilir, kişilerin travmatik yaşantıları ne kadar fazla ise kişilik hassasiyetleri o kadar yüksek olacaktır. Bazı problemlerin önemsenmeyecek kadar küçük olduğu yanılgısı maalesef toplumsal baskı sonucu oluşan düşünce kalıplarıdır. Kişi kendisi bu durumda yaşadığı hisse ya da duruma ait yargıda bulunabilir. Kişilerin benlik kapasitesi, kişilik örgütlenmesi ve psikopatoloji düzeyi farklılıkları göz önüne alınarak, kişiye özel bir formülasyon ile çalışma dizayn edilir, çalışmanın sonundaki en temel hedeflerden biri kişinin içsel zihninin kendi kendine sürekli meşgul olduğu çatışmaları azaltmak ve kişilik hassasiyetini azaltarak, kişiyi güçlendirmektir. Bu konudaki başarının sırrı da deneyimden geçmektedir. Kişi bir terapi almaya karar verdiği andan itibaren alanında uzman bir psikologdan bu konuda yardım almalı ve sürdürmelidir.

Geçmişi Temizleme Terapisi Araştırıyorsanız Psikolog Özkan Yiğit ile iletişime geçebilirsiniz:

0531 937 79 54

Psikolog Özkan Yiğit kişilik bozuklukları terapisi, çift terapisi ve yetişkin psikolojik problemler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Yetişkin Psikolojik Problemler