Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, düşlerindeki veya davranışlarındaki üstünlük duygusu, beğenilme gereksinmesi ve empati yapamamanın sürekli olduğu bir örüntü:

  1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır. (Ör: Başarılarını ve yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler,
  2. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine sürekli kafa yorar,
  3. Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır,
  4. Çok beğenilmek ister,
  5. Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme,
  6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanır: Kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır,
  7. Empati yapamaz: Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir,
  8. Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyler çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır, zihinleri sıklıkla bu düşüncelerle meşguldür.
  9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.

Bu özelliklerden beş veya daha fazlası bulunması narsistik kişilik bozukluğu açısından klinik değerlendirme gerektirir.

Hep Haklı Olma Hassasiyeti yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kaynak: DSM-IV- TR (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Kitabı)

Narsistik kişilik bozukluğu konusunda psikoterapi desteği olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Narsist Kişilik Bozukluğu Psikoterapi Desteği

Psikolog Özkan Yiğit ile bu probleminizden kurtulmanız mümkün. Randevu için bizimle iletişime geçin.

Şizoidi Kişilik Bozukluğu Terapisi yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Blog - Psikoloji