Antisosyal Kişiliklerin Cinsel Yaşamları

Antisosyal kişilikler önce kendilerini, kendi iyiliklerini ve çıkarlarını düşünen kişilerdir. Başkalarının neye ihtiyacı olduğunu önemsemezler, bencil ve duyarsızdırlar. Başkalarının haklarını ihlal etmek, kendi çıkarları için başkalarının zarar görmesi, hoşnutsuz olması onlar için sorun değildir, empati eksikliği yüksek düzeydedir. Adli suç işleme potansiyeli yüksek, toplumsal ve ahlaki kurallara uyumu düşük ya da yoktur.

Dışarıdan bakıldığında çekici ve ilgili görünebilirler, ancak bu çoğunlukla istediklerini elde edebilmek için takmış oldukları bir maskedir. Çıkarı olmadığında ya da istediğine ulaşamadığında ise saldırgan olabilirler.

Antisosyal Kişi Kimdir ve Nasıl Antisosyal Olunur?

Antisosyal kişilik bozukluğu, diğer insanlara aldırış etmeme ve toplumda var olan kurallara uymamak olarak ifade edilen sorumsuz ve agresif davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluğu sahip olan kişiler sıklıkla ciddi suçlar işlerken aynı zamanda da sergiledikleri davranışlar için pişmanlık duymazlar. İnsanların toplum içerisinde yaşamını ve bir arada olabilmeyi sürdürmek noktasında benimsedikleri ahlaki ve vicdani değerlere sahip değildirler ve yanlış ile doğru arasında ayrım yapabilme yetenekleri yoktur. Bazı antisosyal kişilik tipleri de karşı tarafa amiyane tabirle aşırı salak gibi bir izlenim verebilirler fakat bu gerçeklikte de öyledir. Örneğin kişi hırsızlık yapar ya da birine zarar verir fakat bunun toplumsal ve hukuki kurallara aykırı bir suç olduğunu idrak ve ayırt etmez. 

Antisosyal Kişiliklerin Cinsel Yaşamları

İlişkilerde Cinselliğin Önemi yazımıza da göz atabilirsiniz.

Antisosyal Kişilerin Özellikleri

Özellikle son dönemlerde insanlarda sıklıkla görülen çeşitli kişilik bozukluklarından biri de antisosyal kişilik bozukluğudur. Kadınlar ile oranlandığında daha çok erkeklerde görülen bu psikolojik problem, kişide farklı bir karakterin açığa çıkmasına neden olabilmektedir. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler, kendilerine ya da çevresine zarar verecek davranışlar sergilemekte, manipülasyondan yararlanarak hareket etmektedir, bu davranışlar borç alıp ödeme sorumluluğunu yerine getirmemek, hırsızlık, gasp, kasten mala zarar verme, ateşli-ateşsiz silah kullanma, yaralama, kişinin rızası dışında cinsel ilişkiye zorlama, duygusal ve psikolojik tehdit ve bilerek yangın çıkarmaya kadar uzanan geniş bir spektrum olabilir. Bu gibi özellikleri kişinin bünyesinde barındırmasına neden olan bu psikolojik problem, insanların yaşamını da olumsuz yönde etkilemekte ve aynı zamanda da kişilerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu genellikle çocukluk döneminde başlayarak zaman içerisinde yetişkinlikte de devam eden bir sağlık sorunu olma özelliği göstermektedir. Davranış açısından incelendiklerinde ise; yasaları göz ardı etme ve uymama, çevresindeki insanların haklarını ihlal etme, diğer insanları sömürme ve manipüle etme gibi hareket ve tutumlar sergilemektedirler. Bu kişiler aynı zamanda da çevresindekilerin güvenliğini ya da isteklerini düşünmeden hareket ederken bu durumlardan herhangi bir pişmanlık ya da vicdani rahatsızlık duymazlarken aynı zamanda da sıklıkla yalan söyleyebilmektedirler.

Antisosyal kişiler, sık olarak çevrelerindeki insanların haklarını çiğnemeye ve başlarını belaya sokarak suçlara karışmaya yatkındırlar. Sık sık yalan söyler, zarar verici davranışlarda bulunurlarken aynı zamanda da alkol ve madde gibi bağımlılıklara sahip olma olasılıkları yüksektir. Antisosyal kişiler başkalarının görebileceği zarar söz konusu olduğunda düşündükleri yalnızca kendileridir ve diğer insanlar için kaygı ve suçluluk duyamazlar. Genellikle okul, iş ve ailesel olması fark etmeksizin herhangi bir sorumluluk üstlenme eğiliminde değildirler. Verdikleri zararların ve açığa çıkardıkları sorunların boyutları yalnızca başkaları için olmamakla birlikte kendi bedenlerine de zarar vermeye yatkındırlar. Bu durum genellikle diğer insanlara zarar verme imkânına sahip olmadıklarında gerçekleşmektedir. Yaşadıkları ilişkilerde süreklilik söz konusu olmamakla birlikte aynı zamanda da tutarlı bir ilişkiye sahip olamazlar. İlişkileri devam etse dahi bu durum ancak antisosyal kişinin partnerine zor kullanması, tehdit etmesi ya da fiziksel şiddet göstermesi ile mümkün olmaktadır.

İkili İlişkilerde ve Cinsellikte Antisosyal Kişiler

Antisosyal kişiler, ikili ilişkileri içerisinde sorumsuzdurlar ve partnerlerini aldatmaya da oldukça yatkındırlar. Karşıdaki kişiye duyulan bağlılık hissi ve durumu onlar için çok da geçerli olmamakla birlikte önemsizdir. Cinsel açıdan düşünüldüğünde ise duydukları cinsel istek doğrultusunda doğru ya da yanlış olmasını önemsemeksizin partner değiştirebilirler. Yaşanan bu cinsellik sırasında ise yine kendilerine öncelik vererek hareket ederken, karşıdaki kişinin duyduğu haz ve istekleri konusunda fikir yürütüp önem göstermeden ilişkiyi devam ettirirler. Kendi istekleri söz konusu olduğunda ise isteklerini karşı tarafa zorla da olsa uygulatabilirler. Konulan yasak ve kurallara uyma noktasında herhangi bir özen göstermediklerinden ötürü her konuda olduğu gibi cinsellikte de kurallara aykırı, yanlış ya da yasak davranışlarda bulunurken aynı zamanda da herhangi bir suçluluk duygusu hissetmezler.

Kendisine ve çevresinde bulunan insanlara zarar veren aynı zamanda da kötü sonuçların meydana gelmesine neden olan davranışlar sergilemeye yatkın olan ve antisosyal kişilik bozukluğuna sahip insanların yaşamı, bu problem dolayısı ile büyük ölçüde etkilemekte aynı zamanda da değişmekte öte yandan ise kişinin ilişki yaşamasına ve aile kurmasına da engel olmaktadır. 

Öte yandan antisosyal kişilikteki bireylere hayranlık duyan kişilerin varlığı da söz konusudur, bu tip kişiliklerle ilişki kuran ve kendine ilişki içerisinde mazoşistik bir tutumda eziyet çektiren bireylerin de bu ilişki seçimi çoğunlukla bilinçli olmamakta, bu kişilerle ilişki içerisine çekilmektedirler. İlişki başlangıcında herşeyiyle mükemmel, düşünceli, iyi, toplumsal normlara uygun partner gibi görünen kişi ilişkinin ilerleyen dönemlerinde gerçek yüzünü ortaya koymakta ve partnerine sadistçe eziyet etmeye başlamaktadır. Bu gibi ilişki döngülerinden çıkmaları için antisosyal kişiliklerle istemsizce ilişkiye başlayan kişilerin destek almaları şarttır. 

Blog - Psikoloji