Psikolog Nedir, Ne İş Yapar

Psikoterapiye gitmek ve bu alanda bir uzmandan destek almak, bireylerin yaşadıkları aynı zamanda da karşı karşıya oldukları psikolojik problemlerin kontrol altına almasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede hayata karşı bakış açınızın değişmesinde, farkındalığınızın artmasında ve sorunlarınızdan kurtulmanızda psikolog ile gerçekleşen psikoterapi seansları önemli bir rol oynayacaktır. Psikologlar, gruplar, çiftler ya da bireyin davranışlarını, duygularını, algılayış biçimlerini, yaşam hikayelerini ve ilişkilenme örüntülerini inceler ve bu şekilde edindiği bilgiler ile terapötik müdahaleler yaparak, psikolojik problem yaratan sıkıntıların altında yatan örüntüleri, travmaları, döngüleri, ilişkisel travmaları, bilişsel çarpıtmaları, psikodinamik nesne ilişkilerini, savunma mekanizmalarını ve problem yaratan ve sürdüren motivasyonları danışanla birlikte anlamaya çalışarak danışana eşlik eder. Bu noktada da yaşantısında bazı problemler ile yüz yüze olan ve çözüm bulmak adına psikoterapiye başvuran kişilerin bu sorunları aşmasında büyük bir ilerleme kaydedilmektedir. Öte yandan danışanları ve aynı zamanda da sorunları hakkında bilgi toplayarak, bilgileri netleştirerek, aynalama, yüzleştirme ve yorumlamalar içeren bilimsel yöntemlerle müdahale stratejileri geliştirerek kişideki psikolojik ve ilişkisel sorunların aşılmasına eşlik etmek noktasında da görev üstlenmektedirler. Kurumumuz bünyesinde Uzman Psikoloğumuz Özkan Yiğit tarafından verilen psikoterapi seansları; yüz yüze ya da online videolu sesli görüşme düzenlenecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda psikolojik danışmanlık almanın, danışanlar açısından pek çok faydasının bulunduğu bilinmektedir ve ciddi ilerlemelerin kaydedildiği de yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda kurumumuz bünyesinde verilen psikolojik danışmanlık seansları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için bizlere internet sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Psikologlara Danışılabilecek Konular Nelerdir?

Psikolog, danışanlarının sahip oldukları psikolojik sıkıntılar ile ilgili kendilerine başvurdukları ve bu kişilerin sıkıntılarının giderilmesi adına çeşitli bilimsel yöntemler ile etkililiği ispatlanmış terapiler uygulayan kişilerin sahip oldukları mesleki unvan olma özelliğine sahiptir. Psikolog, psikolojik yardıma ihtiyaç duyan bireylere, çiftlere ve ailelere danışmanlık hizmeti sunarak mental açıdan destek olur. Bu noktada danışanlarına yardımcı oldukları pek çok farklı psikolojik problem bulunmaktadır. Anksiyete bozukluğu, stres ve panik atak gibi bozukluklar, klinik psikologlar tarafından terapi uygulanan problemler arasında yer almaktadır. Öte yandan bu kişiler aile ve grup terapileri uygulayarak evli çiftlerin ilişki ve iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olurken aynı zamanda da bu sıkıntılar ile tekrar karşı karşıya kalınmaması adına önlemler alınmasına yardımcı olur. Psikolog kişinin öznel problemine en uygun yöntemi belirleyerek, uygun terapi metodunu danışanına önerecek ve terapi sürecini ilerletecektir.

Psikolojik Travma Nedir yazımıza da göz atabilirsiniz.

Psikoloğun Sahip Olduğu Görevler Nedir?

Psikologların mesleki yaşantıları boyunca sahip oldukları temel görev, danışanlarının psikolojik sorunları ile ilgili kendilerine destek olmak ve bu noktada gerekli olan her şeyi bilimsel ve etik çerçeveler içerisinde yerine getirmektir. Öncelikle seans süreci boyunca danışanlarını dinleyerek kişilerin sorunları hakkında çeşitli notlar alırlar. Dinledikleri ve fikir sahibi oldukları bu konular hakkında danışanlara sorular sorarak sorunun kökenine inilmesi noktasında önemli bir rol oynarlar ve bu sayede de danışanlarının sıkıntılarına çözüm arayışlarına eşlik ederler. Alınan bu notlar, danışan bilgilerinin gizliliğinin korunması bağlamındaki kurallar çerçevesinde kimse ile paylaşılmamaktadır. Bazı noktalarda danışanların problemlerin üstesinden gelmelerini sağlamak için ilaç desteği almaları gerekebilmektedir. Psikologların ilaç yazma yetkisi ise yoktur. Bu nedenle, kendisine danışan kişileri gerekli durumlarda psikiyatristlere sevk eder ve gerekli durumlarda da psikoterapi seanslarına devam edilmesini sağlar. Aileler için ise terapi yapar ve çiftlerin sorunlarına çözüm önerileri sunarak evlilik ve ilişki yaşantılarının çok daha kaliteli bir şekilde ilerlemesi açısından destek sunar.

Psikolog Nedir, Ne İş Yapar

Psikolojik Destek Almanın Faydaları Nelerdir?

Psikoterapi olarak adlandırılan ve danışanların sahip oldukları psikolojik sorunları gidermeyi temeline alan süreç, en kısa haliyle bireylerin sahip oldukları negatif düşünce kalıpları ve şemaları, regüle edilemeyen duygusal yaşantıları ve ilişkilerinde bağlanma, iletişim problemleri yaratan kısır döngüleri anlamak, değiştirmek ve dönüştürmek üzere çalışıldığı, iyi oluşa hizmet odaklı geçirilen seanslar olarak değerlendirilmektedir. Psikologların uyguladıkları terapilerin danışanlar üzerinde yüksek bir etki barındırdığı ve pek çok kişinin psikolojik ve ilişki sorunlarına iyi geldiği yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Bu durum, her yaştan bireyin ihtiyaç duyduğu noktalarda kolaylıkla gidip bir psikoloğa danışabilmesine olanak sağlarken destek almanın önemini bir kez daha gözler önüne çıkarmaktadır. Bu noktada psikolojik destek almanın kişi açısından sağladığı yararları sizler için bu yazımızda derledik:

Sorunların Konuşulmasına İmkân Tanınır

Psikolojik sorunlarla karşı karşıya olan ve bu durumu konuşma aşamasında yetersiz kalan insanların var olduğu araştırmalar sonucunda görülmüştür. Psikoterapi bu noktada ilk olarak kelimelere dökemediğimiz sorunları ve aynı zamanda da deneyimleri konuşma imkanı vererek sorunların gün yüzüne çıkmasında etkin bir rol oynar. Danışanlar, normal şartlarda psikolojik olarak travmaya sahip olunan ve insanlarla konuşulamayan durumları karşıdaki uzmanla gerçekleştirilen terapiler esnasında çok daha rahat ve bir o kadar da kolay bir şekilde anlatabilir bir hale gelmektedirler. Yapılan terapiyle kişileri derin acıya boğan hisler, artık konuşulabilir hale dönüştürülebildiğinden ve fark edildiğinden dolayı kişinin kendini zihinsel ve duygusal açıdan daha hafif hissetmesi sağlanır. Öte yandan da içe kapanarak bireysel olarak atlatılmaya çalışılan ya da üstü kapatılan problemler artık paylaşıma açılmış olur ve bu durumun nasıl gerçekleştirileceği konusunda danışana yol gösterilir.

Sorumlulukların Üstlenilmesine Etki Eder

Psikoterapi seanslarının danışanlar üzerinde gayet olumlu etkiler bıraktığı ve önemli gelişmelerin kaydedilmesi noktasında etkin bir rol oynadığı bilinen bir gerçek olma özelliğine sahiptir. Kişiler psikolojik terapi seansları sayesinde karşı karşıya oldukları sorunların yükünü üstlenmeyi öğrendikleri ve bu bağlamda hareket etmeye başladıkları görülmektedir. Bu noktada danışanın başına gelen kötü durumlar ya kendisinden ya da çevresel faktörlerden kaynaklanmış olması fark etmeksizin kendisini üzen her durumun sebep-sonuç ilişkisini açıkça konuşarak her yaşanmışlığın kendisine etkilerini kabullenmiş ve aynı zamanda da üstlenmiş olur. Sakinleşmenin öğrenildiği süreçler sayesinde terapiler kişilerin olaylar karşısında aşırı reaksiyon vermelerinin ve durumun çok daha kötü bir boyuta taşınmasının önüne geçer. Bu durum da kendilerine alanında uzman psikologlardan aldıkları destek ve bu kişilerin aracılığıyla kendileri hakkında edindikleri farkındalıklar ve terapistin terapötik yönlendirmeleriyle kendi problemlerine çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmeyi öğrenmeleri sayesinde gerçekleşir.

Şiddet – Taciz - İstismar - Travma Yaralarını İyileştirme yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Duygusal Kontrolün Sağlanması

Uzman bir psikolog desteği ile gerçekleştirilen psikoterapi seansları danışanın ruh hali stabilizasyonu açısından da etkileri bünyesinde barındırmaktadır. Psikologlar bu noktada kişilere içerisinde bulundukları ruh halini duygusal açıdan regüle edebilmeyi ve kontrol altına almayı öğreterek zaman içerisinde birey olarak duygusal açıdan olduklarından çok daha kontrollü ve dingin bir hale gelmeleri noktasında yardımcı olur. Bu durum psikolog tarafından danışana yönelik olan terapötik müdahaleler, farkındalıklar ve yüksek duygusal dalgalanmalar içeren anıların yeniden ele alınarak işlemlenmesi sonucunda kısa duygu durumlarına dönüşmesi ve anılardaki özgül duygusal yükün boşalarak azalması ile ortaya çıkar. Çocuksu duygu yükünün boşalması ile yaşanılan süreçlere ve karşı karşıya kalınan olumsuz durumlar hakkında daha yetişkin biçimde rasyonel boyutta düşünülmesine de aynı zamanda olanak tanınmış olur. Bu sayede duygusal kontrolünü sağlayan birey, kendisini meydana gelebilecek ya da gelmiş olan problemlere karşı duygu seline kapılmaktan koruyarak psikolojik ve insan ilişkileri açısından herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamayı ve ortamlara ya da olaylara karşı duygularını regüle edebilme ve düzenleyebilme yetisini kazanmasını sağlar.  

Kişisel Gelişime Destek Sağlanması

Psikologlardan alınan terapilerin, bireylerin psikolojik ve ilişki sorunlarının profesyonellerle birlikte çözümlenmesine imkan tanınmasının da yanında aynı zamanda danışanın kişisel gelişimi açısından da oldukça faydalı olduğu görülmüştür. Uzman bir psikolog tarafından psikolojik destek almak, özellikle beyin gelişimi açısından olumlu yönde etkilerin ortaya çıkmasını sağlarken aynı zamanda da beynimizin daha çok çalıştırılması ve yeni yolaklar açılması noktasında da etkin bir rol oynayarak gündeme gelmektedir. Bu durum da yaşamsal süreçlerimizde farklı bakış açıları geliştirerek olayları çok daha farklı düşüncelerle ele alınmasını ve diğer açılardan da olayların görülebilmesine olanak tanır. 

Eğer siz de psikolojik destek almaya ihtiyaç duyuyor ve bu noktada yardım almayı düşünüyorsanız iletişim bilgilerimiz aracılığı ile bizlere kolaylıkla ulaşabilir ve Uzman Psikoloğumuz Özkan Yiğit ve Ömer Bilgiç’in bu noktada sizlere destek olacağına emin olabilirsiniz.

Blog - Psikoloji